KS. Dương Công Cường

Kỹ sư Dương Công Cường; Tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Chuyên ngành: Trắc địa và Bản đồ.

Chứng chỉ hành nghề:

Khảo sát địa hình công trình Hạng 1;

Chứng nhận đấu thầu và rất nhiều chứng chỉ của nhiều lĩnh vực khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi điện tư vấn